Onze organisatie

ANBI-status Stichting Museums Vledder

De Stichting Museums Vledder ontvangt geen subsidie voor de dagelijkse exploitatie. De steun van sponsoren en donateurs is daarom des te belangrijker. Voor sponsoren en donateurs is het (ook belasting technisch gezien) goed om te weten dat ons museum de ANBI-status heeft. Hiervoor geven we op deze pagina inzage in de organisatie en de stukken.

 

ANBI-status

Stichting Museums Vledder is door de overheid aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze ANBI-status houdt onder andere in dat de stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen. Daarmee komt een geschonken bedrag volledig ten goede aan het werk van de Stichting Museums Vledder.
Voor u betekent het dat uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Voor u misschien een extra reden om vriend van de Stichting Vrienden Museums Vledder te worden. Bij de belastingdienst vindt u daarover alle informatie en een kort formulier met toelichting. Ook vindt u meer informatie op www.anbi.nl.

Stichting Museums Vledder heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om te voldoen aan de thans geldende wet en regelgeving en de ANBI status te behouden is de stichting verplicht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op de website. Deze zijn:

Naam: Stichting Museums Vledder
RSIN: 8096.79.073

Adresgegevens:
Stichting Museums Vledder
Brink1
8381 BE Vledder
0521-383352
info@museumvalsekunst.nl

Doelstelling:
De stichting stimuleert om op een laagdrempelige wijze kennis te kunnen nemen van kunst en cultuur in zuidwest-Drenthe.

Bestuur:
Anry Kleine Deters, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Douwe Baars, secretaris
Gerard van Wijk, lid.

Beleidsplan

Beloningsbeleid 

Jaarverslag 

Financiële stukken (PDF download):
Balans

Staat van baten en lasten

Grondslagen

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten.
Gesloten.
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur
11:00 – 17:00 uur

Nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, ik geef me op voor de nieuwsbrief.