Beleidsplan

Jaarplan van de stichting Museums Vledder 2022

Inleiding

Sinds de oprichting in 1998 hebben Henk en Erna Plenter de Museums Vledder op een voor velen aansprekende wijze vorm en inhoud gegeven. Er zijn dankzij hun niet aflatende inzet collecties tot stand gekomen die mensen boeien en verrassen. Vooral de aanwezigheid van de collectie valse kunst spreekt tot de verbeelding en draagt bij aan de naamsbekendheid. Daarom presenteren de Museums Vledder zich tegenwoordig als “Museum Valse Kunst”.

De waardering van bezoekers valt af te lezen uit de reacties in het gastenboek. Men waardeert de collectie en de verstrekte informatie over de vervalsers, de anekdotes en aanwezige valse kunst. Door de corona pandemie van de afgelopen jaren was het noodzakelijk de populaire persoonlijke rondleidingen te vervangen door een audio tour. In 2022 worden de bemenste rondleidingen deels in ere hersteld. Dat er ook moderne glaskunst valt te bewonderen, ervaart men als een surplus en als een verrassing. Dat geldt ook voor de wisseltentoonstellingen.

Het bestuur van de stichting Museums Vledder prijst zich gelukkig met het feit dat zij samen met een grote groep vrijwilligers de doelstellingen van de stichting kan blijven nastreven. Naast het in stand houden van Museum voor Valse kunst en Museum Moderne Glaskunst richt het beleid zich op het op een laagdrempelige wijze mensen te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren tot kennisname van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld de moderne glaskunst.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2022 uit:
Dirk Boom, voorzitter
Lauran Hazen, penningmeester
Douwe Baars, secretaris
Barbara van Straten, lid
Henk Veldmeijer, lid.

Het bestuur komt maandelijks bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Naast het bestuur nemen de coördinator dagelijkse zaken en de coördinator PR-aangelegenheden als adviseurs deel aan de vergaderingen.
Het bestuur laat zich voorts bijstaan door de commissies:
• Tentoonstellingsbeleid
• PR
• Onderhoud en beheer

 

Inkomsten en bestedingen

De inkomsten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit entreegelden. Dit wordt aangevuld met onder meer de opbrengst van winkelverkoop en incidentele subsidies.
De exploitatie van het museum en het onderhoud van het gebouw zijn belangrijke uitgave posten. Daarnaast heeft de coördinator dagelijkse zaken een betaald dienstverband met de stichting.

 

Vrijwilligerscorps

Een enthousiaste groep vrijwilligers is onontbeerlijk voor het draaiend houden van het museum. Net zoals voor veel andere vrijwilligersorganisaties wordt het voor Museums Vledder steeds lastiger het aantal vrijwilligers op peil te houden. De situatie rond corona heeft deze trend versterkt. Dit maakt een actief wervingsbeleid noodzakelijk.

 

Openingstijden

In 2022 zullen de Museums Vledder open zijn van april t/m oktober op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. In de maanden november en december zijn we alleen tijdens de weekenden en kerstvakantie open. In de maanden januari, februari en maart zijn de museums gesloten en worden de noodzakelijke renovaties ed. uitgevoerd.
Desgewenst kunnen op verzoek groepen in de gelegenheid worden gesteld buiten de formele openingstijden een bezoek te brengen aan Museums Vledder.

 

Toegangsprijzen

We hanteren in 2022 dezelfde toegangsprijzen als in 2021. De entree bedraagt 8 euro. Voor groepen van meer dan 15 personen geldt een toegangsprijs van 7 euro. Kinderen krijgen voor 4 euro toegang. Voor een schoolklas hanteren we per leerling 2,50 euro entree, ook voor de begeleider(s). De audiotour en, indien van toepassing, de persoonlijke rondleiding zijn in de entreeprijs inbegrepen.

Tentoonstellingsplan

In 2022 zullen achtereenvolgens Ginneke Zikken, Wouter Berns en Ger Eikendal hun schilderijen tentoonstellen.
Op de verdieping van de oudbouw is ruimte geschapen voor de kunstwerken van cliënten van Trajectum/ Hoeve Boschoord. Daar vindt men ook de tentoonstelling van werken in de stijl van Karel Appel, geschilderd door lokale amateurkunstenaars. In het Kinderatelier kunnen kinderen van bezoekers zich uitleven op wandschilderingen of knutselen met de daar aanwezige materialen.

 

PR

Meer dan voorheen maken we gebruik van sociale media en reduceren onze aanwezigheid in tijdschriften ed. tot die bladen die een positief effect hebben op de toeloop van bezoekers. Voorts willen we de communicatie naar vrijwilligers en vrienden stroomlijnen en bevorderen dat alle informatie bijtijds beschikbaar is.
In het kader van het samenwerkingsverband “De Schatkamers van Zuidwest-Drenthe” worden diverse reclame-uitingen gerealiseerd (folders, beachvlaggen, gevelborden etc.).

 

Collectiebeheer

De collecties valse kunst en glaskunst zullen in 2022 worden ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem. Dit voor musea erkende systeem biedt voor onze collecties ruime beheerfaciliteiten en maakt het mogelijk een deel van onze collectie via internet voor het publiek toegankelijk te maken.

 

Museumregistratie en museumkaart

Parallel aan de registratie van de collectie werken we aan toelating als lid tot de Museumvereniging en invoering van de museumkaart.

 

Onderhoud

De dakgoten zijn dringend toe aan onderhoud. In het voorjaar 2022 zal dit worden uitgevoerd, waarbij de goten grotendeels worden vervangen. Voor het schilderwerk is een meerjarenplanning opgezet. Zomer 2022 start het schildersbedrijf met de uitvoering daarvan. De tuin blijft het domein van de groep vrijwilligers die zich de naam van “Tuunkroepers” heeft aangemeten. Voorts zal worden nagegaan of er fondsen zijn die ons een subsidie kunnen verstrekken voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud.

 

Museumwinkel

De museumwinkel mag zich verheugen in een gezonde belangstelling van de mensen die een leuk aandenken of cadeau zoeken. Ook in 2022 zal de samenstelling van het assortiment weer de nodige aandacht vragen. Op het terras kan men tegen een aantrekkelijk tarief genieten van koffie/thee en frisdranken. De prijs van koffie en thee is gelijk gebleven, die van frisdrank enigszins verhoogd t.o.v vorig jaar.

 

Schatkamers

Museum Valse Kunst, Miramar Zeemuseum en het OERmuseum vormen samen ‘de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe’. Door samen te werken en elkaars netwerk, kennis en expertise te delen willen de musea meer bezoekers kennis laten maken met hun collectie. Dankzij subsidie van de gemeente Westerveld en Leader Zuidwest-Drenthe hebben de musea extra mogelijkheden om nieuwe museumactiviteiten te ontwikkelen en meer naamsbekendheid te genereren. De musea leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio, voor toeristen én bewoners.
Onder de paraplu van de Schatkamers wordt in de loop van 2022 voor elk museum een nieuwe website ontwikkeld. De opdracht daarvoor wordt verstrekt aan een lokaal softwarebedrijf.

 

Stichting Vrienden Museums Vledder

We streven ernaar twee keer per jaar met elkaar van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen en met hen de wensen te delen die er leven met betrekking tot het aantrekkelijker maken van Museums Vledder.

 

Inbedding in de dorpsgemeenschap Vledder

We handhaven in 2022 het beleid van voorgaande jaren en streven naar een constructieve samenwerking met de dorpsgemeenschap.

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

weer open:

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

30 maart ’24

Nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, ik geef me op voor de nieuwsbrief.