Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Museums Vledder 2021

Inleiding
De Stichting Museums Vledder heeft zich in 2021 ten doel gesteld Museums voor Valse Kunst en moderne Glaskunst in stand te houden in haar pand gelegen aan de Brink in Vledder(gemeente Westerveld) en met wisseltentoonstellingen Noord-Nederlandse kunst onder de aandacht te brengen. Daarbij heeft de stichting vast gehouden aan haar doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren kennis te nemen van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld moderne glaskunst.

Het bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2021 uit de onderstaande personen :

Barbara van Straten, voorzitter.
Lauran Hazen, penningmeester.

In de loop van het jaar kon het bestuur worden uitgebreid met een drietal nieuwe leden, zodat het bestuur aan het eind van het jaar weer op sterkte was. Eind 2021 bestond het bestuur uit:

Dirk Boom, voorzitter.
Lauran Hazen, penningmeester,
Douwe Baars, secretaris,
Barbara van Straten, lid,
Henk Veldmeijer, lid.

Het bestuur van de Stichting Museums Vledder heeft in principe maandelijks vergaderd. Van die vergaderingen is elke keer een verslag gemaakt en is de aanwezigheid van de bestuursleden vastgelegd.
Sandra Goos, coördinator dagelijkse gang van zaken, heeft deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Gerard van Wijk, sinds eind 2021 bij het museum betrokken inzake PR-aangelegenheden, werd eveneens een vaste deelnemer aan de vergaderingen.
De bestuursleden ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, evenmin een onkostenvergoeding.

Bezoekers
2021 heeft opnieuw in het teken van “corona” gestaan. Afstand houden, looproutes, hygiëne voorzieningen en mondmaskers zijn maatregelen geweest om beperkt bezoek gedurende enkele maanden van het seizoen nog mogelijk te maken. Het aantal bezoekers is duidelijk achter gebleven in vergelijking met de jaren vóór de pandemie. Bezoek van grote groepen is uitgebleven.

PR / Schatkamers
In het kader van het samenwerkingsverband “de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe” (Museum Valse Kunst, OERmuseum, Zeemuseum Miramar) komen middelen ter beschikking, hoofdzakelijk ten behoeve van PR activiteiten. Het Schatkamerproject wordt gefinancierd door de gemeente Westerveld en de Leader-adviesgroep Zuidwest-Drenthe. Regelmatig is er overleg geweest tussen bestuurders van de drie musea. Het project eindigt eind 2022.
In samenwerking met een communicatiebureau is promotiemateriaal ontwikkeld, banners en bebording aangeschaft, logo en briefpapier, enz. Voor elk van de drie musea worden websites ontwikkeld met de Schatkameruitstraling, maar elk met zijn eigen museumidentiteit. Het streven is dit gereed te hebben bij aanvang van komend museumseizoen. De opdracht is gegeven aan een lokale websitebouwer.

Tentoonstellingen
De tentoonstellingscommissie heeft in 2021 een drietal exposities georganiseerd:

Wouter Berns, opening 3 april. Door de kort daarna van kracht geworden coronabeperkingen zijn er echter geen werken geëxposeerd en wordt de expositie verplaatst naar volgend jaar,
Jennifer Koning, opening 3 juli,
Joost Doornik, opening 2 oktober.

Op de bovenverdieping zijn achtereenvolgens de tentoonstelling van Trajectum (cliënten Hoeve Boschoord) en de tentoonstelling “Geïnspireerd door Picasso” gehouden.

Vrijwilligerscorps
De stichting Museums Vledder is een vrijwilligersorganisatie. We kennen een grote groep vrijwilligers die zich al jaren aan het museum heeft verbonden.
Hun inzet is onverminderd hoog, maar de beschikbaarheid wordt vanwege oplopende leeftijd afhankelijker van vitaliteit en gezondheid. Ook het risico op een coronabesmetting is voor enkelen reden geweest om af te haken. Gelukkig konden we ook enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
De van tijd tot tijd ook onverwachte niet-beschikbaarheid heeft de coördinator Sandra Goos veel tijd en energie gekost. Met name om de bezetting van de balie op peil te houden.
Dit is mede aanleiding geweest om het dienstverband van Sandra Goos met één dag per week uit te breiden met ingang van het komende museumseizoen.
Op 16 augustus is er voor de vrijwilligers een gezamenlijke lunch georganiseerd, een mooie gelegenheid om elkaar na de lange “museumloze” periode weer eens te ontmoeten.

Openingstijden
In de maanden april t/m oktober is het museum geopend geweest op de woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. In november en december alleen in de weekenden.
Door de overheidsmaatregelen in verband met de covid-19 pandemie is het museum dit jaar enkele maanden noodgedwongen gesloten gebleven.

Toegangsprijzen
In 2021 golden de volgende entreeprijzen per persoon.
Volwassene € 8,- (groepen vanaf 15 personen € 7,-). Kinderen 4 t/m 12 jaar: € 4,-. Schoolklassen € 2,50 pp, ook voor de begeleiders.
De toegangsprijzen zijn inclusief MP3-audiotour. Behalve voor groepen konden de befaamde persoonlijke rondleidingen in 2021 door de coronabeperkingen helaas niet worden aangeboden.

Museumwinkel
In de museumwinkel worden cadeauartikelen en kunstwerken/sierraden in consignatie verkocht. In de maand april was het museum wegens coronamaatregelen gesloten, maar kon de winkel beperkt open blijven.

Terras
Op het terras bij de entree van het museum kunnen bezoekers en passanten genieten van koffie, thee en frisdrank. Het bezoek van passanten is achter gebleven maar museumbezoekers waarderen deze activiteit, die daarmee een bijdrage levert aan de inkomsten van het museum.

Onderhoud
Ook dit jaar heeft onderhoud van het gebouw weer de nodige aandacht gevraagd.

Schilderwerk buiten, hiervoor werd een meerjarenplan opgesteld.
De staat van de dakgoten en het lood hebben voortdurend voor lekkages gezorgd. Vervanging van kritische delen van de dakgoten alsook verrotte houtdelen staat gepland voor aanvang komend museumseizoen (van Dijk).
Invalidentoilet is gerenoveerd (van Dijk)
Er zijn regelmatig problemen met de afvoer van toiletten geweest. Deze zijn meermalen ontstopt. De vervanging van een broekstuk (de vermoedelijk oorzaak) staat gepland voor begin volgend jaar.
Nieuwe wasmachine is aangeschaft
Onderhoud rookgasafvoer is uitgevoerd (Sjabbens)
Nieuwe thermostaat is aangeschaft (Sjabbens)

Stichting Vrienden Museums Vledder
De besturen van de stichting Museums Vledder en de stichting Vrienden Museums Vledder hebben in 2021 regelmatig met elkaar gesproken, vaak tijdens uiteenlopende bijeenkomsten in het museum.
De vrienden zijn steeds voor de opening van een nieuwe tentoonstelling uitgenodigd.

OPENINGSTIJDEN (vanaf 1 april)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
Gesloten
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur
10:00 – 17:00 uur

2e Paasdag geopend!

Nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, ik geef me op voor de nieuwsbrief.