Jaarverslag

Jaarverslag Stichting Museums Vledder 2022

Inleiding
De Stichting Museums Vledder heeft zich in 2022 ten doel gesteld het Museum Valse Kunst en Museum Moderne Glaskunst in stand te houden in haar pand gelegen aan de Brink in Vledder (gemeente Westerveld) en met wisseltentoonstellingen Noord-Nederlandse kunst onder de aandacht te brengen. Daarbij heeft de stichting vast gehouden aan haar doel mensen op een laagdrempelige manier te informeren over in de kunstwereld bekende en onbekende vervalsingen en hen te inspireren kennis te nemen van kunstuitingen zoals bijvoorbeeld moderne glaskunst.

Het bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2022 uit de volgende personen:
Dirk Boom, voorzitter.
Lauran Hazen, penningmeester,
Douwe Baars, secretaris,
Barbara van Straten, lid,
Henk Veldmeijer, lid.

In juni heeft Barbara van Straten na jarenlang bestuurslidmaatschap afscheid genomen. Gerard van Wijk, al enige tijd actief als vrijwilliger in PR-aangelegenheden, is als nieuw lid benoemd. Ondanks dat het bestuur weer aardig op sterkte is, blijft er behoefte aan uitbreiding, bij voorkeur met een vrouwelijk bestuurslid.

Eind 2022 bestond het bestuur uit:
Dirk Boom, voorzitter.
Lauran Hazen, penningmeester,
Douwe Baars, secretaris,
Henk Veldmeijer, lid, aandachtsveld onderhoud
Gerard van Wijk, lid, aandachtsveld PR, museumregistratie

Het bestuur van de Stichting Museums Vledder heeft maandelijks vergaderd. Van die vergaderingen is elke keer een verslag gemaakt en is de aanwezigheid van de bestuursleden vastgelegd.
De coördinator dagelijkse zaken heeft in de regel deelgenomen aan de bestuursvergaderingen.
De bestuursleden hebben geen vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen, evenmin een onkostenvergoeding.

Coördinator
De coördinator dagelijkse zaken vervult een cruciale rol binnen het museum. Dat was bekend maar is extra duidelijk geworden toen mevr. Sandra Goos per 1 april 2022 ontslag nam en er niet direct een vervanger beschikbaar was. Gelukkig heeft mevr. Erna Regeer zich gemeld. Zij is per 1 juli als coördinator aangesteld.
De coördinator heeft een arbeidsovereenkomst van 16 uur per week. De vele werkzaamheden die het coördinatorschap met zich meebrengt, heeft het noodzakelijk gemaakt het dienstverband m.i.v. april uit te breiden tot 24 uur/week.

Vrijwilligers
De stichting Museums Vledder is een vrijwilligersorganisatie. We kennen een grote groep vrijwilligers die zich al jaren aan het museum heeft verbonden.
Hun inzet is onverminderd hoog, maar de beschikbaarheid wordt vanwege oplopende leeftijd afhankelijker van vitaliteit en gezondheid. Het risico op een coronabesmetting is voor enkelen reden geweest om af te haken. Gelukkig konden we ook enkele enthousiaste nieuwe vrijwilligers verwelkomen. Desondanks is het ook dit jaar voor de coördinator weer een uitdaging geweest de bezetting van de balie met tenminste twee vrijwilligers in te vullen.

Het belang van een goede relatie tussen bestuur, coördinator en vrijwilligers is onderkend. Daarom zijn er meerdere “vrijwilligersbijeenkomsten” gehouden om elkaars inzichten te delen en praktische zaken af te stemmen. Op 17 oktober is er voor de vrijwilligers een gezamenlijke lunch georganiseerd in Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord.
Mevr. Erna Plenter-Jansen maakt weer actief deel uit van het vrijwilligerscorps.

Conservator
De conservator is verantwoordelijk voor het beheer van de collectie in de breedste zin van het woord. De functie van conservator is een vrijwilligersfunctie.
Als conservator valse kunst is benoemd de heer René Loesberg. Als conservator glaskunst is benoemd mevr. Erna Plenter.

Bezoekers
Na een tweetal jaren van coronabeperkingen weet men de weg naar het museum nog niet goed te vinden. Ook andere musea kampten in 2022 met tegenvallende bezoekersaantallen.
Het aantal bezoekers in 2022 (4879) is groter geweest dan in het jaar ervoor, maar achtergebleven vergeleken met de jaren vóór de pandemie. Op beperkte schaal zijn weer groepen ontvangen.

Openingstijden
In de maanden april t/m oktober is het museum geopend geweest op de woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. In november en december alleen in de weekenden. Beperkende maatregelen in verband met de covid-19 pandemie zijn het museum dit jaar bespaard gebleven.

Toegangsprijzen
In 2022 golden de volgende entreeprijzen per persoon.
Volwassenen € 8,- (groepen vanaf 15 personen € 7,-). Kinderen 4 t/m 12 jaar: € 4,-. Schoolklassen € 2,50, ook voor de begeleiders. De toegangsprijzen zijn inclusief MP3-audiotour.

Rondleidingen.
De verhalen achter met name de valse kunst hebben een duidelijke meerwaarde voor de bezoekers. De MP-3 audiotour die tijdens de corona pandemie werd ontwikkeld als alternatief voor de persoonlijke rondleidingen, is nog steeds beschikbaar.
In 2022 zijn enkele nieuwe rondleiders opgeleid, zodat we gelukkig opnieuw de persoonlijke rondleidingen konden aanbieden. Er is naar gestreefd tijdens openingstijden altijd een rondleider in huis te hebben.

Museumwinkel
In de museumwinkel worden cadeauartikelen en kunstwerken/sierraden in consignatie verkocht. De winkelcommissie, bestaande uit coördinator en enkele vrijwilligers, houdt het assortiment actueel en aantrekkelijk.

Terras
Op het terras bij de entree van het museum kunnen bezoekers en passanten genieten van koffie, thee en frisdrank. Het bezoek van passanten is achter gebleven, maar museumbezoekers waarderen deze activiteit, die daarmee een bijdrage levert aan de inkomsten van het museum.

Tentoonstellingen
De tentoonstellingscommissie heeft in 2022 van een drietal kunstenaars een expositie georganiseerd, te weten van Ginneke Zikken, Wouter Berns en Ger Eikendal.
Op de bovenverdieping zijn achtereenvolgens de tentoonstelling van Trajectum (cliënten Hoeve Boschoord) en een tentoonstelling geïnspireerd op Karel Appel gehouden.
Onze beeldentuin is in samenwerking met Galerie “Beeldschoon De Pol” opnieuw ingericht. De beelden zijn opgenomen in het “Beeldschoon & Weldadig Kunstrondje”.

Museumregistratie en collectiebeheer
Het bestuur streeft er naar om voor de Museums Vledder tot een officiële museumregistratie te komen. Binnen de gemeente Westerveld wordt dit een subsidievoorwaarde.

Een goed beheer van de collectie is een speerpunt binnen de museumregistratie. Digitale middelen zijn daarbij onmisbaar, onder andere wegens de eis een deel van de collectie online ter beschikking te stellen. In 2022 heeft het museum zich aangesloten bij het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS), een enthousiast collectief dat goede en efficiënte voorzieningen biedt voor de registratie van de collectie.
Eind 2022 is de aanvraagprocedure voor de museumregistratie in gang gezet: een verkenning door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft ertoe bijgedragen dat de volgende stap (aanvraag pre-toets) kon worden gezet.

PR / Schatkamers
In het kader van het samenwerkingsverband “de Schatkamers van Zuidwest-Drenthe” (Museum Valse Kunst, OERmuseum, Zeemuseum Miramar) zijn middelen beschikbaar, hoofdzakelijk ten behoeve van PR-activiteiten. Het Schatkamerproject wordt gefinancierd door de gemeente Westerveld en de Leader-adviesgroep Zuidwest-Drenthe. Regelmatig is er overleg geweest tussen bestuurders van de drie musea.
In samenwerking met een communicatiebureau is promotiemateriaal ontwikkeld en zijn zaken zoals banners, bebording, briefpapier aangeschaft.
Voor elk van de drie musea zijn websites ontwikkeld met de Schatkameruitstraling, maar elk met zijn eigen museumidentiteit. De opdracht is gegeven aan een lokale websitebouwer. Eind 2022 is de nieuwe website online gekomen op het domein museumvalsekunst.nl.
Het leader project Schatkamers is per 31 dec 2022 beëindigd.

Het museum mocht zich in 2022 verheugen in belangstelling van de landelijke media. Een aardige documentaire van twee minuten voor het programma “Onderweg naar de regio” werd uitgezonden en is voor eigen gebruik beschikbaar. Ook zijn er opnames gemaakt voor een NPO documentaire. Gebruikers van de Postcodeloterij agenda treffen daarin een korting bon aan voor ons museum.

Onderhoud
Ook dit jaar heeft onderhoud van het gebouw weer de nodige aandacht gevraagd.
Kritische delen van de dakgoten alsook verrotte houtdelen zijn vervangen. Desondanks is er nog regelmatig sprake van lekkage geweest. De oorzaak hiervan wordt gezocht in een of meerdere dakramen. Deze dienen (deels) op korte termijn te worden vervangen.
Er zijn regelmatig problemen met de afvoer van toiletten geweest. Vervanging van een broekstuk heeft deze opgelost.

Energie
Door de geopolitieke omstandigheden zijn de kosten van energie in 2022 dramatisch toegenomen. Met name het elektriciteitsverbruik van het museum is bijzonder groot. Onderzoek heeft geleerd dat de continu draaiende CV pompen hieraan een grote bijdrage leveren. Er zijn maatregelen genomen om dit te verminderen.

Stichting Vrienden Museums Vledder
Met financiële steun van De Stichting Vrienden Museums Vledder kon het bestuur meetapparatuur aanschaffen als onderdeel van het traject dat moet leiden tot ‘geregistreerd museum’. Het bestuur van het museum werkt aan intensivering van de contacten.

De vrienden zijn steeds voor de opening van een nieuwe tentoonstelling uitgenodigd.

Openingstijden

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

weer open:

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

30 maart ’24

Nieuwsbrief

Door onderstaand formulier in te vullen geeft u Museums Vledder toestemming deze gegevens alleen te gebruiken voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven. U kunt zich altijd via de link onder aan de nieuwsbrief weer afmelden. Uw gegevens worden dan direct uit ons databestand verwijderd. In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Ja, ik geef me op voor de nieuwsbrief.